หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


IMG_7767

วิชาการนำเสนอและการสื่อสาร IS2

รายวิชาเพิ่มเติม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น   เงื่อนไข ผู้เรียนต้องเรียนผ่านการเรียนรายวิชาการศึกษาค้นคว้าและส้างองค์ความรู้มาก่อน

ศึกษา เรียบเรียงและถ่ายทอดความคิดอย่างชัดเจน เป็นระบบจากข้อมูล องค์ความรู้จากการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้(Research and Knowledge Formation) โดยเขียนโครงร่าง บทนำ เนื้อเรื่อง สรุป ในรูปของรายงานเชิงวิชาการ โดยใช้คำจำนวน 2500 คำ มีการอ้างอิงแหล่งความรูัที่เชื่อถือได้อย่างหลากหลาย เรียบเรียงและถ่ายทอดความคิดอย่างชัดเจน เป็นระบบ มีการนำเสนอในรูปแบบเดี่ยว(Oral individual) หรือกลุ่ม(Oral panel presentation) โดยใช้สื่อประกอบที่หลากหลาย และเผยแพร่ผงานสู่สาธารณะ เพื่อให้เกิดทักษะ ในการเขียนรายงานเชิงวิชาการ และทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เห็นประโยชน์และคุณค่าในการสร้างสรรค์งานและถ่ายทอดสิ่งที่เรียนรู้ให้เป็นประโยชน์แก่สาธารณะ

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

1. วางโครงงร่างการเขียนตามหลักเกณฑ์ องค์ประกอบ และวิธีการเขียนโครงร่าง
2. เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าเชิงวิชาการภาษาไทย ความยาว 2500 คำ
3. นำเสนอข้อค้นพบ ข้อสรุปจากประเด็นที่เลือกในรูปแบบเดี่ยว หรือกลุ่ม โดยใช้สื่่อ อุปกรณ์ในการนำเสนอได้อย่างเหมาะสม
4. เผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะ
5. เห็นประโยชน์และคุณค่าในการสร้างสรรค์งานและถ่ายทอดสิ่งที่เรียนรู้แก่สาธารณะ

การประเมินผล 

1. คุณค่าของงาน       20 คะแนน
2. เล่าสู่กันฟัง            30  คะแนน
3. เรียงร้อยถ้อยคำ   50 คะแนน
รวม                           100 คะแนน

ตัวอย่างรูปแบบการเขียนรายงาน 

การเขียนรายงาน
การจัดรูปแบบการเขียนรายงาน
การเขียนรายงานโครงงานวิทยาศาสตร์
การเขียนรายงานโครงงานวิทยาศาสตร์2
ผลงานนักเรียนการนำเสนอและการสื่อสาร

 

 

Advertisements

About krubongkot

Bongkot Boonlert

Posted on ตุลาคม 13, 2013, in บทความ1. Bookmark the permalink. 1 ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

เรียนรู้ไอที กับบล๊อคครูแนน รัตนาพร

เนื้อหาสาระเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ และสื่อการสอนต่างๆ

เว็บวาไรตี้ MoohunDesign.com

เว็บวาไรตี้ ข่าวสาร บันเทิง กีฬา สาระ ขำขัน คลิปเด็ด หนุ่มหล่อ สาวสวย เรื่องเด่น ประเด็นดัง pantip facebook

เรียน ICT ง่าย ง่าย สไตล์ ครูปิยะดนัย

เรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์แบบซิว ๆ พร้อมสาระมากมายที่น่าสนใจ

bongk

A topnotch WordPress.com site

Bongkot Boonlert

jaewbongkot.wordpress.com

BLOG ครูแมนสรวง

การบริหารสถานศึกษา การศึกษา ปรัชญา เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ แมนสรวง แซ่ซิ้ม

BLOG ครูสิทธิ์

ไม่ถึงต้องเขย่ง ไม่เก่งต้องขยัน

Kru O@b ^ ^

คอมพิวเตอร์ง่ายนิ๊ดเดียว

Blog ครูไก่

ยินดีที่ท่านเข้ามาเรียนรู้กับเรา

eisdamrong

EIS of Damrongratsongkroh school

BLOG KRUPIYAPORN

Damrongratsongkroh school (chemistry)

%d bloggers like this: