Monthly Archives: ตุลาคม 2013

วิเคราะห์ผู้เรียน ม.1.7

Advertisements

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

IMG_7767

วิชาการนำเสนอและการสื่อสาร IS2

รายวิชาเพิ่มเติม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น   เงื่อนไข ผู้เรียนต้องเรียนผ่านการเรียนรายวิชาการศึกษาค้นคว้าและส้างองค์ความรู้มาก่อน

ศึกษา เรียบเรียงและถ่ายทอดความคิดอย่างชัดเจน เป็นระบบจากข้อมูล องค์ความรู้จากการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้(Research and Knowledge Formation) โดยเขียนโครงร่าง บทนำ เนื้อเรื่อง สรุป ในรูปของรายงานเชิงวิชาการ โดยใช้คำจำนวน 2500 คำ มีการอ้างอิงแหล่งความรูัที่เชื่อถือได้อย่างหลากหลาย เรียบเรียงและถ่ายทอดความคิดอย่างชัดเจน เป็นระบบ มีการนำเสนอในรูปแบบเดี่ยว(Oral individual) หรือกลุ่ม(Oral panel presentation) โดยใช้สื่อประกอบที่หลากหลาย และเผยแพร่ผงานสู่สาธารณะ เพื่อให้เกิดทักษะ ในการเขียนรายงานเชิงวิชาการ และทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เห็นประโยชน์และคุณค่าในการสร้างสรรค์งานและถ่ายทอดสิ่งที่เรียนรู้ให้เป็นประโยชน์แก่สาธารณะ

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

1. วางโครงงร่างการเขียนตามหลักเกณฑ์ องค์ประกอบ และวิธีการเขียนโครงร่าง
2. เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าเชิงวิชาการภาษาไทย ความยาว 2500 คำ
3. นำเสนอข้อค้นพบ ข้อสรุปจากประเด็นที่เลือกในรูปแบบเดี่ยว หรือกลุ่ม โดยใช้สื่่อ อุปกรณ์ในการนำเสนอได้อย่างเหมาะสม
4. เผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะ
5. เห็นประโยชน์และคุณค่าในการสร้างสรรค์งานและถ่ายทอดสิ่งที่เรียนรู้แก่สาธารณะ

การประเมินผล 

1. คุณค่าของงาน       20 คะแนน
2. เล่าสู่กันฟัง            30  คะแนน
3. เรียงร้อยถ้อยคำ   50 คะแนน
รวม                           100 คะแนน

ตัวอย่างรูปแบบการเขียนรายงาน 

การเขียนรายงาน
การจัดรูปแบบการเขียนรายงาน
การเขียนรายงานโครงงานวิทยาศาสตร์
การเขียนรายงานโครงงานวิทยาศาสตร์2
ผลงานนักเรียนการนำเสนอและการสื่อสาร

 

 

ส่งงาน floorplanner ห้อง 6.8

ส่ง floorplanner ห้อง 6.8

ดูรายงานการส่งข้อมูล
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AgcgiINdU3yTdGdOb250bVhvYXJzcjJtSzVZWlhpVGc#gid=0

ปิดเทอมนักเรียนไปไหนกัน

        บทความ

         ช่วงเวลาปิดเทอม เป็นเวลาพิเศษของนักเรียน บางคนคิดว่า เป็นช่วงเวลาที่พักผ่อน เที่ยว เล่น กิน นอน ดูทีวี  อ่านการ์ตูน ดูวีดีโอ เล่นอินเทอร์เน็ต พอเปิดเทอม นักเรียนก็อ้วนกันทั่วหน้า  แต่มีนักเรียนบางคนที่พ่อแม่มีกิจการส่วนตัว ขายก๋วยเตี๋ยว ขายอาหาร ขายของในตลาด ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ช่วยพ่อแม่แบ่งเบาภาระในครอบครัว อีกทั้งยังช่วยหารายได้ ฝึกตนเองให้มีความรับผิดชอบ รู้จักการค้าขาย  นักเรียนบางคน ขายของในตลาด พอเจอครูก็สวัสดี เป็นภาพที่ครูภูมิใจมาก ที่นักเรียนใช้เวลาว่างคุ้มค่า ช่วยเหลือครอบครัว ดีมาก นักเรียนบางคนอาจไม่คิดอะไร ดังนั้นอย่างให้สมองว่างเปล่าเกิน หากนักเรียนต้องการเพิ่มรอยหยักในสมอง  ฉนั้นนักเรียนลองถามตัวเองว่า อยากทำอะไร  ใช้เวลาได้คุ้มค่าหรือไม่ ซึ่งมีวิธีที่ครูจะแนะนำดังนี้

1. ฝึกฝนเรียนรู้ความสามารถพิเศษใหม่ๆ : เรียนพิเศษ อาจเป็นด้านวิชาการ วิชาที่ชอบเรียน  วิชาที่เรียนอ่อน หรือ อยากทำอะไรที่ตนต้องการ เช่น เย็บปักถักร้อย ฝึกดนตรี ฯลฯ 

  2. ออกกำลังกาย จะเป็นในบ้าน หรือนอกบ้านก็ได้   

3. อ่านหนังสือ  อ่านหนังสือที่มีประโยชน์ เช่น หนังสือพิมพ์ หนังสือนวนิยาย หนังสือการ์ตูนความรู้

 หากไม่อยากเสียเงิน อาจไปหอสมุดใกล้บ้าน  ห้องสมุดประชาชน  เป็นต้น

  4. นอนหลับ ใช้เวลางีบในช่วงบ่ายๆ  พักผ่อนบ้าง แต่อย่านอนมากเกินจนเป็นคนขี้เกียจ

5. คิดสร้างสรรค์  ทำงานสร้างสรรค์ที่ตนเองสนใจ เช่น  สร้างเว็บไซด์  ตกแต่งบ้านใหม่ ทำอาหารใหม่ๆที่สนใจ 

  6. เป็นอาสาสมัคร  ทำอะไรให้สังคม การกุศล   

 7. ไปเที่ยว ถ้ามีเงินไม่มากก็เที่ยวใกล้บ้านก็ได้ 

8. ปรับปรุงการปฏิบัติตนของคุณ :  เช่นตื่นสาย ปรับปรุงให้ตื่นเช้า   

9. ถือศีล : อาจกินเจ หรือ การถือศีลอดในเดือนรอญับและชะอฺบาน

 10. ทำงาน :  ได้ซื้อตั๋วเครื่องบินไปเยี่ยมญาติ หรือบางทีอาจซื้อรถคันแรกให้ตัวเองก็ได้