ง 31101

ง 31101

ง 31101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี
รายวิชาคอมพิวเตอร์
ครูบงกช บุญเลิศ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

สื่อการเรียนรู้

logo1

https://wwwe.sites.google.com/site/koobongkot/
บทเรียนออนไลน์วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี(ง 31101) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
……………………………………………………………………………………

บทที่ 1 เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
บทที่ 2 ข้อมูล สารสนเทศ และความรู
บทที่่ 3 ระบบเครือข่ายและการสื่อสาร
บทที่่ 4 คุณลักษณะของคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง
บทที่ 5 การออกแบบภาพ 3 มิติ   ใบความรู้

………………………………………………………………………………………………

บทที่ 1 เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
1.1 ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1.2 องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ
1.3 ประโยชน์และตัวอย่างของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1.4 แนวโน้มการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1.5 ความเปลี่ยนแปลงจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1.6 ตัวอย่างอาชีพทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
วีดีโอเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
วีดีโอการใช้เทคโนโลยีสร้างสรรค์ 
Information technology and Communication(ppt)
…………………………………………………………………………………………..
บทที่ 2 ข้อมูล สารสนเทศ และความรู้
2.1 ข้อมูล สารสนเทศ และความรู้
2.2 การจัดการความรู้
2.3 ลักษณะของข้อมูลที่ดี
2.4 การจัดเก็บข้อมูล
2.5 จริยธรรมในโลกของข้อมูล
วีดีโอการติดต่อสื่อสารและการค้นหาข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต
วีดีโอเทคโนโลยี
Information and knowledge(ppt)
…………………………………………………………………………………………..
บทที่่ 3 ระบบเครือข่ายและการสื่อสาร
3.1 บทบาทของการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
3.2 การสื่อสารข้อมูล
3.3 สื่อกลางในการสื่อสารข้อมูล
3.4 เครือข่ายคอมพิวเตอร์
3.5 โพรโทคอล
3.6 อุปกรณ์การสื่อสาร
3.7 ตัวอย่างการติดตั้งแลนภายในบ้าน
networking and communication(ppt)
วีดีโอ คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร
คอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารข้อมูล
7. mine map 10 คะแนน (ภาษาอังกฤษ) (ส่งชุมชนออนไลน์ห้อง)
…………………………………………………………………………………………..
บทที่่ 4 คุณลักษณะของคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง
4.1 คุณลักษณะของคอมพิวเตอร์  ใบความรู้
4.2 คุณลักษณะของอุปกรณ์ต่อพ่วง  
…………………………………………………………………………………………..
บทที่ 5 การออกแบบภาพ 3 มิติ   ใบความรู้ 
5.1 เทคโนโลยีมีความสัมพันธ์กับศาสตร์อื่นๆโดยเฉพาะวิทยาศาสตร์
5.2 ระบบเทคโนโลยีประกอบด้วย ตัวป้อน (Input) กระบวนการ (Process)   ผลลัพธ์ (Output)    ทรัพยากรทางเทคโนโลยี (Resources)   ปัจจัยที่เอื้อหรือขัดขวาง              ต่อเทคโนโลยี   (Consideration)
5.3 การวิเคราะห์ระบบเทคโนโลยีทำให้ทราบเกี่ยวกับปัจจัยในด้านต่างๆ ที่มีผลต่อ การแก้ปัญหาหรือสนอง ความต้องการ
วีดีโอการออกแบบเทคโนโลยี
คู่มือการใช้โปรแกรม sketch up  pro
คู่มือการใช้งานโปรแกรม Sketch Up Pro 8
คู่มือ sketch up 8
สอนการเขียนแบบบ้านด้วยโปรแกรม Sketchup 8 ตอนที่ 1
Google SketchUp (โปรแกรมออกแบบบ้าน 3 มิติ สร้างโมเดล 3 มิติ)
SketchUp Pro 8
แบบทดสอบ sketchup

…………………………………………………………………………………………..

คะแนนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เทอม 1/2559
เฉพาะนักเรียน : จะต้องเข้า gmail ของ name ของ @damrong.ac.th เท่านั้น

before

1. วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 5 คะแนน :ผลการกรอกข้อมูล  ดูรายชื่อวิเคราะห์ผู้เรียน
2. สมัคร gmail 5 คะแนน (ส่งชุมชนออนไลน์ห้อง)
3. presentation on 10 คะแนน (ส่งชุมชนออนไลน์ห้อง)

ทดสอบก่อนเรียน

บทที่ 1  ทดสอบก่อนเรียน #ดูก่อนเรียน ภายใน  10/5/60
บทที่ 2  ทดสอบก่อนเรียน #ดูก่อนเรียน ภายใน  10/7/60
บทที่ 3  ทดสอบก่อนเรียน #ดูก่อนเรียน ภายใน  10/7/60
บทที่ 4  ทดสอบก่อนเรียน #ดูก่อนเรียน ภายใน  10/8/60
บทที่ 5  ทดสอบก่อนเรียน #ดูก่อนเรียน ภายใน  10/8/60

ใบความรู้

บทที่ 1 ใบความรู้
บทที่ 2 ใบความรู้
บทที่ 3 ใบความรู้
การแปลงเลขฐาน
บทที่ 4 ใบความรู้
บทที่ 5 ใบความรู้

ทดสอบหลังเรียน

บทที่ 1  ทดสอบหลังเรียน    # ดูหลังเรียน
บทที่ 2  ทดสอบหลังเรียน    # ดูหลังเรียน
บทที่ 3  ทดสอบหลังเรียน    # ดูหลังเรียน
บทที่ 4  ทดสอบหลังเรียน    # ดูหลังเรียน 
บทที่ 5  ทดสอบหลังเรียน    # ดูหลังเรียน

สอบซ่อมหลังเรียน

บทที่ 1 ภายใน   10/6/60   &  สอบซ่อมบทที่ 1 # ดูสอบซ่อม
บทที่ 2 ภายใน 
 10/7/60   &  สอบซ่อมบทที่ 2 # ดูสอบซ่อม
บทที่ 3 ภายใน
   10/7/60   &  สอบซ่อมบทที่ 3 # ดูสอบซ่อม
บทที่ 4 ภายใน
   10/8/60   &  สอบซ่อมบทที่ 4 # ดูสอบซ่อม
บทที่ 5 ภายใน   10/8/60   &  สอบซ่อมบทที่ 5 # ดูสอบซ่อม
after

**  ให้นักเรียนแจ้งผล กรอกคะแนนย่อย   

สอบปลายภาค  ทุกคน   (20 คะแนน)
สอบปลายภาค   แสดง   รายชื่อนักเรียนที่สอบแล้ว ไม่ออนไลน์
เฉพาะนักเรียน : จะต้องเข้า gmail ของ name ของ @damrong.ac.th เท่านั้น

9.   แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้สื่อ
10. แบบสอบถามความคิดเห็นความพึงพอใจต่อการเรียนรู้

………………………………………………………………………………………………………………….

classroom 4.1 code j0ndfa
classroom 4.2 code j76jnc
classroom 4.3 code bf16u5n
classroom 4.4 code 8rq6hgk
classroom 4.5 code pd1075f
classroom 4.6 code k8v2d5

++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: