ง 31101

ง 31101

ง 31101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี
รายวิชาคอมพิวเตอร์
ครูบงกช บุญเลิศ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

สื่อการเรียนรู้

logo1

https://wwwe.sites.google.com/site/koobongkot/
บทเรียนออนไลน์วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี(ง 31101) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
……………………………………………………………………………………

บทที่ 1 เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
บทที่ 2 ข้อมูล สารสนเทศ และความรู
บทที่่ 3 ระบบเครือข่ายและการสื่อสาร
บทที่่ 4 คุณลักษณะของคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง
บทที่ 5 การออกแบบภาพ 3 มิติ   ใบความรู้

………………………………………………………………………………………………

บทที่ 1 เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
1.1 ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1.2 องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ
1.3 ประโยชน์และตัวอย่างของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1.4 แนวโน้มการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1.5 ความเปลี่ยนแปลงจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1.6 ตัวอย่างอาชีพทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1.7 เศรษฐกิจพอเพียง
วีดีโอเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
วีดีโอการใช้เทคโนโลยีสร้างสรรค์ 
Information technology and Communication(ppt)
…………………………………………………………………………………………..
บทที่ 2 ข้อมูล สารสนเทศ และความรู้
2.1 ข้อมูล สารสนเทศ และความรู้
2.2 การจัดการความรู้
2.3 ลักษณะของข้อมูลที่ดี
2.4 การจัดเก็บข้อมูล
2.5 จริยธรรมในโลกของข้อมูล
2.6 ลดโลกร้อน
วีดีโอการติดต่อสื่อสารและการค้นหาข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต
วีดีโอเทคโนโลยี
Information and knowledge(ppt)
…………………………………………………………………………………………..
บทที่่ 3 ระบบเครือข่ายและการสื่อสาร
3.1 บทบาทของการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
3.2 การสื่อสารข้อมูล
3.3 สื่อกลางในการสื่อสารข้อมูล
3.4 เครือข่ายคอมพิวเตอร์
3.5 โพรโทคอล
3.6 อุปกรณ์การสื่อสาร
3.7 ตัวอย่างการติดตั้งแลนภายในบ้าน
3.8 ทำความดีเพี่อพ่อ
networking and communication(ppt)
วีดีโอ คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร
คอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารข้อมูล
7. mine map 10 คะแนน (ภาษาอังกฤษ) (ส่งชุมชนออนไลน์ห้อง)
…………………………………………………………………………………………..
บทที่่ 4 คุณลักษณะของคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง
4.1 คุณลักษณะของคอมพิวเตอร์  ใบความรู้
4.2 คุณลักษณะของอุปกรณ์ต่อพ่วง
4.3 ศาสตร์พระราชา
…………………………………………………………………………………………..
บทที่ 5 การออกแบบภาพ 3 มิติ   ใบความรู้ 
5.1 เทคโนโลยีมีความสัมพันธ์กับศาสตร์อื่นๆโดยเฉพาะวิทยาศาสตร์
5.2 ระบบเทคโนโลยีประกอบด้วย ตัวป้อน (Input) กระบวนการ (Process)   ผลลัพธ์ (Output)    ทรัพยากรทางเทคโนโลยี (Resources)   ปัจจัยที่เอื้อหรือขัดขวาง              ต่อเทคโนโลยี   (Consideration)
5.3 การวิเคราะห์ระบบเทคโนโลยีทำให้ทราบเกี่ยวกับปัจจัยในด้านต่างๆ ที่มีผลต่อ การแก้ปัญหาหรือสนอง ความต้องการ
5.4 ขยะเป็นศูนยฺ์
วีดีโอการออกแบบเทคโนโลยี
คู่มือการใช้โปรแกรม sketch up  pro
คู่มือการใช้งานโปรแกรม Sketch Up Pro 8
คู่มือ sketch up 8
สอนการเขียนแบบบ้านด้วยโปรแกรม Sketchup 8 ตอนที่ 1
Google SketchUp (โปรแกรมออกแบบบ้าน 3 มิติ สร้างโมเดล 3 มิติ)
SketchUp Pro 8
แบบทดสอบ sketchup

19656894_1346469798793298_1142742196791851199_n
…………………………………………………………………………………………..

คะแนนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เทอม 2/2560
เฉพาะนักเรียน : จะต้องเข้า gmail ของ name ของ @damrong.ac.th เท่านั้น

before

1. วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 5 คะแนน :ผลการกรอกข้อมูล  ดูรายชื่อวิเคราะห์ผู้เรียน
2. สมัคร gmail 5 คะแนน (ส่งชุมชนออนไลน์ห้อง)
3. presentation on 10 คะแนน (ส่งชุมชนออนไลน์ห้อง)

ทดสอบก่อนเรียน

บทที่ 1  ทดสอบก่อนเรียน #ดูก่อนเรียน ภายใน  10/10/60
บทที่ 2  ทดสอบก่อนเรียน #ดูก่อนเรียน ภายใน  20/10/60
บทที่ 3  ทดสอบก่อนเรียน #ดูก่อนเรียน ภายใน  10/11/60
บทที่ 4  ทดสอบก่อนเรียน #ดูก่อนเรียน ภายใน  20/11/60
บทที่ 5  ทดสอบก่อนเรียน #ดูก่อนเรียน ภายใน  10/12/60

ใบความรู้

 

สื่อการเรียนรู้

logo1

บทที่ 1    ใบความรู้1            ใบความรู้2
บทที่ 2    ใบความรู้1            ใบความรู้2
บทที่ 3    ใบความรู้1            การแปลงเลขฐาน
บทที่ 4    ใบความรู้
บทที่ 5    ใบความรู้

ทดสอบหลังเรียน

บทที่ 1  ทดสอบหลังเรียน    # ดูหลังเรียน
บทที่ 2  ทดสอบหลังเรียน    # ดูหลังเรียน
บทที่ 3  ทดสอบหลังเรียน    # ดูหลังเรียน
บทที่ 4  ทดสอบหลังเรียน    # ดูหลังเรียน 
บทที่ 5  ทดสอบหลังเรียน    # ดูหลังเรียน

สอบซ่อมหลังเรียน

บทที่ 1 ภายใน   10/6/60   &  สอบซ่อมบทที่ 1 # ดูสอบซ่อม
บทที่ 2 ภายใน 
 10/7/60   &  สอบซ่อมบทที่ 2 # ดูสอบซ่อม
บทที่ 3 ภายใน
   10/7/60   &  สอบซ่อมบทที่ 3 # ดูสอบซ่อม
บทที่ 4 ภายใน
   10/8/60   &  สอบซ่อมบทที่ 4 # ดูสอบซ่อม
บทที่ 5 ภายใน   10/8/60   &  สอบซ่อมบทที่ 5 # ดูสอบซ่อม
after
ดูคะแนนสอบหลังเรียน

**  ให้นักเรียนแจ้งผล กรอกคะแนนย่อย   


สอบปลายภาค  ทุกคน   (20 คะแนน)
สอบปลายภาค   แสดง   รายชื่อนักเรียนที่สอบแล้ว ไม่ออนไลน์
เฉพาะนักเรียน : จะต้องเข้า gmail ของ name ของ @damrong.ac.th เท่านั้น

9.   แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้สื่อ
10. แบบสอบถามความคิดเห็นความพึงพอใจต่อการเรียนรู้

classroom

classroom 4.7 code 8vb2dl      community47
classroom 4.8 code 4opwmc   community48
classroom 4.9 code t7gwe6      community49
classroom 4.10 code uf1l1q     community410
classroom 4.11 code eunteh    community411
classroom 4.12 code iph1qe    community412

++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: